053 2032 136

Toepassing VSR-kwaliteitsmeetsysteem op Wmo voorziening Hulp bij het Huishouden

SDO Support heeft jarenlange ervaring met onderzoeken naar de kwaliteit van Hulp bij het Huishouden. Deze onderzoeken worden bij de cliënt thuis uitgevoerd door middel van een huisbezoek en bestaan uit twee onderdelen: een interview met betrekking tot de tevredenheid (subjectieve meting) en een technische meting (objectieve meting door de onderzoeker). Dit artikel gaat over het tweede onderdeel: de toepassing van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem op de technische meting.

VSR-kwaliteitsmeetsysteem
De technische meting wordt uitgevoerd bij de cliënt thuis, door middel van het schouwen van de woning. Bij deze schouw wordt gekeken in hoeverre de woning schoon en leefbaar is. De technische meting die we uitvoeren is gebaseerd op het VSR-kwaliteitsmeetsysteem.

Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem maakt het mogelijk om zo objectief mogelijk onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud en is de standaard in Nederland bij de uitvoering van objectieve schoonmaakkwaliteitsmetingen sinds begin jaren tachtig. Daarom wordt bij de technische meting gebruik gemaakt van dit kwaliteitsmeetsysteem.

Toelichting technische meting
Vooraf is per categorie (interieur, sanitair en vloeren) berekend hoeveel beoordelingspunten een woning gemiddeld heeft. Dit is de zogenaamde MAF-waarde (het maximaal aantal foutmogelijkheden). Deze MAF-waarde wordt gebruikt om de goedkeurgrens te berekenen. Deze grens mag niet worden overschreden om een voldoende te behalen. De goedkeurgrens wordt bepaald door het totaal aantal beoordelingspunten te vermenigvuldigen met het AQL-percentage (Acceptable Quality Limit). Het AQL-percentage wordt weer bepaald aan de hand van de verstreken tijd dat de huishoudelijk medewerker voor het laatst is geweest.

Aanpassingen voor de Wmo
Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem is oorspronkelijk ontwikkeld voor de schoonmaakbranche, maar met een aantal aanpassingen is de methodiek toepasbaar op de voorziening Hulp bij het Huishouden uit de Wmo.

Zo is het binnen de schoonmaakbranche gebruikelijk dat met een hoge frequentie wordt schoongemaakt, vaak zelfs iedere dag. Dit is niet te vergelijken met de frequentie bij de voorziening Hulp bij het Huishouden, waar de huishoudelijk medewerker vaak 1 keer per week of 1 keer per 2 weken komt. Het gegeven wanneer de huishoudelijk medewerker voor het laatst is geweest, wordt meegenomen in de berekening hoeveel vuil geconstateerd mag worden in de woning.

Daarnaast worden alleen de dagelijks gebruikte ruimten beoordeeld. Dit zijn namelijk de ruimten die door de huishoudelijk medewerker worden schoongemaakt. Dit betekent dus dat niet iedere ruimte wordt beoordeeld, denk aan een logeerkamer waarvan doorgaans geen gebruik wordt gemaakt.

Tot slot dient bij de beoordeling rekening te worden gehouden met de omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van huisdier(en) en of binnen wordt gerookt). Dit wordt meegenomen in de uitkomsten van de meting.

Wilt u meer informatie over hoe wij kwaliteitsonderzoeken uitvoeren? Kijk dan hier of neem contact op met Carlijn Metternich, Tessa Gilbers of Lissa Assink.

Carlijn Metternich Operationeel Directeur
Tessa Gilbers Projectmanager
Lissa Assink Projectcoördinator Sociaal Domein