053 2032 136

Advies

Kennis houd je niet voor jezelf. Kennis deel je. Zeker als het een verbetering oplevert in processen, het beleid of verbindingen tussen verschillende afdelingen in het sociaal domein. Daarom delen we onze kennis graag.

We kijken graag samen met u naar de doelstellingen en de stappen die ondernomen moeten worden. Wat wilt u zelf doen en waarbij wilt u graag hulp ontvangen? Samen komen we tot de beste oplossingen, oplossingen die voor úw gemeente werken. Onze adviezen zijn toegesneden op uw situatie, omdat iedere gemeente uniek is.

Praktisch en daadkrachtig

Onze adviseurs zijn praktisch en daadkrachtig. Zo weten zij de verbinding te maken tussen verschillende afdelingen en tussen theorie en praktijk. En dat werkt!

Voorbeelden van adviestrajecten:
• Reële tarieven HH en begeleiding Wmo
• Processcan; van keukentafel gesprek tot jaarrekening
• Verbinding leggen en houden tussen beleid, inkoop, uitvoering en bedrijfsvoering
• Inrichting interne controles
• Inrichting lokale monitor sociaal domein
• Meetinstrumenten kwaliteit