053 2032 136

Backoffice

Een goed werkende backoffice is de basis voor een tevreden burger. Waarom wij dat vinden? Dat is simpel: wanneer u als gemeente de processen op orde heeft, zorgt dat voor een zorgvuldige inkoop, een goede relatie met partners en een dienstverlening die aansluit op de wensen van de klant. En dat merkt de burger.

In een kennismakingsgesprek bespreken we welke issues bij uw gemeente spelen. Samen bekijken we wat een gepaste oplossing is. Daarbij combineert SDO Support kennis, ervaring, menskracht en techniek. We leveren maatwerk en gaan op zoek naar antwoorden die passen bij úw gemeente.

Wat kunnen we voor u doen?

We voeren alle voorkomende werkzaamheden uit die bij de backoffice van het sociaal domein horen. Bijvoorbeeld door onze specialisten tijdelijk uw team te laten versterken of de backoffice geheel of gedeeltekijk voor u uit te voeren.

SDO Support is de verbindende factor tussen gemeenten en softwareleveranciers. Wanneer uw gemeente overgaat op een nieuwe applicatie wilt u dat het liefst geruisloos doen. Doordat wij zowel kennis van systemen als van het sociaal domein hebben, zijn wij de smeerolie die zorgt dat het nieuwe systeem goed gaat draaien. Wij doen dat door te ondersteunen bij de migratie van het oude naar het nieuwe systeem en het geven van opleidingen om iedereen die gebruik maakt van de backofficeapplicatie de ins en outs van het systeem te leren kennen.

Veiligheid en continuïteit bij het verwerken van persoonsgegevens hebben bij ons hoogste prioriteit. Wij werken daarom alleen met applicaties die aan strenge veiligheidseisen voldoen.

Sturen op feiten

Meten is weten! Met onze degelijke en overzichtelijke managementrapportages bent u altijd op de hoogte hoe uw gemeente ervoor staat. Op basis van feiten heeft u input voor uw beleid en is er altijd goed zicht op de uitvoering van de backoffice. Dat geeft u grip.

De kracht van eenvoud

Wij geloven in de kracht van eenvoud. Door processen zo overzichtelijk en simpel mogelijk in te richten, voorkomen we het maken van fouten. Veel handelingen zijn geautomatiseerd en worden automatisch gecontroleerd. We weten in onze werkwijze eenvoud en kwaliteit aan elkaar te verbinden. Want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Wilt u een beeld krijgen van hoe wij te werk gaan? Dat kunt u lezen op de pagina in de praktijk.

Wilt u meer informatie?

Wilt u een uitgebreide beschrijving van welke werkzaamheden we kunnen uitvoeren voor uw backoffice? Download dan hier onze factsheet.

U kunt ons ook bellen (T 053 203 21 36) of mailen (info@sdo-support.nl) voor meer informatie. Voor een antwoord op uw specifieke vragen kunt u vragen naar Tessa Gilbers. We spreken graag met u!