053 2032 136

Onderdeel prestatielevering Pgb: Controle zorgovereenkomst

SDO Support doet veel onderzoek naar de prestatielevering bij een Pgb. We starten dit onderzoek altijd met een dossiercontrole. We doorlopen het hele administratieve en juridische proces van toekenning van een voorziening tot de vaststelling van het pgb-plan om vervolgens naar de zorgovereenkomsten en declaraties te kijken.

Het valt ons op dat er veel zorgovereenkomsten worden afgesloten die onvolledig zijn, niet passend bij het budgetplan of niet passend zijn bij het type voorziening waarvoor de zorgovereenkomst wordt afgesloten. Denk hierbij aan:

  • een uurtarief voor begeleiding, terwijl er een voorziening voor dagbesteding is;
  • een vast maandloon, maar nergens in te zetten uren vastgelegd;
  • ontbrekende, foute of verlopen AGB codes/Kvk nummers en
  • zorgverleners en/of uren die behoorlijk afwijken van de genoemde zorgverleners en/of uren in het budgetplan.

Gemeenten (of serviceorganisaties) keuren de ingediende zorgovereenkomsten goed, maar bij wijzigingen ontvangen gemeenten niet altijd een signaal voor herbeoordeling.

Hoe goed controleert uw gemeente op de ingediende zorgovereenkomsten bij de SVB? Hieronder de categorieën binnen deze controle.