053 2032 136

Backoffice expert? Jazeker!

Bent u (in)direct betrokken bij de backoffice Wmo/jeugd in het sociaal domein en vindt u onderstaande onderdelen ook zo belangrijk in de uitvoering?

  • Kwaliteit en rechtmatigheid
  • Continuïteit
  • Snelheid en efficiëntie
  • Kosten besparing
  • Administratieve lasten vermindering
  • Overzicht en inzicht

Neem dan eens contact met ons op! SDO Support voert vanaf het prille begin van de Wmo in 2008 al backoffice werkzaamheden uit voor gemeenten. In die hoedanigheid zijn we medio 2014 al betrokken bij de inrichting van de backoffices van diverse gemeenten voor de nieuwe taken in de Wmo en de Jeugdwet vanaf 2015.

We kunnen dus met trots en in alle eerlijkheid zeggen dat we een expert zijn op het gebied van backoffice processen Wmo en Jeugd.

Binnen de backofficedienstverlening kent SDO Support verschillende aanbiedingen:

  • Zo kunt u uw gehele backoffice administratie uitbesteden aan ons. Voor met name gemeenten onder de 40.000 inwoners kan het uitbesteden van een backoffice een behoorlijke besparing opleveren.
  • U kunt er ook voor kiezen de processen door ons te laten doorlichten vanuit de LEAN- denkwijze. U krijgt dan na afloop een procesbeschrijving en aanbevelingen inclusief actielijst.
  • Medewerkers coachen en/of opleiden die werkzaam zijn op uw eigen backoffice administratie doen we ook. U kunt kiezen voor een van onze standaard opleidingen en trainingen, of u kiest voor een traject op maat.
  • Ten slotte zijn we ook goed met data en het analyseren hiervan. U kunt ons inzetten om de kwaliteit van uw data te beoordelen. Uiteraard ontvangt u ook hiervan onze conclusies en aanbevelingen.

Meer weten? Mike, Shirley en Brigitte geven u graag meer informatie.

Mike Huiskes Projectcoördinator Sociaal Domein
Shirley Veld Projectcoördinator Sociaal Domein
Brigitte Schrave Projectcoördinator Sociaal Domein