053 2032 136

Onderzoek

Voor de Wmo en de Jeugdwet kunt u bij ons terecht voor de volgende onderzoeken:

  • het jaarlijkse verplichte cliëntervaringsonderzoek (schriftelijk)
  • kwaliteitsonderzoeken (huisbezoek, inclusief technische meting)
  • klanttevredenheidsonderzoek (telefonisch)

De bovenstaande onderzoeken voeren we uit voor:

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding en dagbesteding (Wmo en Jeugdwet)
  • hulpmiddelen en voorzieningen

Laat de feiten spreken

U weet pas zeker of uw beleid werkt, wanneer u de resultaten en ervaringen meet. Daar helpen we u graag bij. Door onze jarenlange ervaring hebben we methodieken ontwikkeld die een goede afspiegeling geven van de werkelijkheid.

U geeft aan wat u graag wilt weten van de cliënten. Deze informatiebehoefte zetten wij om in een onderzoeksopzet die we, na uw goedkeuring, gaan uitvoeren. Met de uitkomsten weet u of het beleid van uw gemeente werkt: de feiten spreken voor zich. En we geven u graag wat meer: in onze rapportages maken we een directe koppeling met de praktijk en geven we u concrete aanbevelingen waar u gelijk mee aan de slag kunt.

Een persoonlijke benadering

Wij kiezen in onze aanpak voor de persoonlijke benadering van cliënten, omdat we zien dat het werkt. De afspraken met cliënten voor de huisbezoeken maken we bijvoorbeeld altijd telefonisch, zodat we ook gelijk al eventuele vragen kunnen beantwoorden en mensen op hun gemak kunnen stellen. Onze speciaal daarvoor opgeleide medewerkers voeren de huisbezoeken uit. Dit zijn mensen die ervaring hebben met werken in de zorg, en dus goed weten wat er speelt en op een prettige manier met mensen om kunnen gaan.

Goed doordacht en breed gedragen

Onze kwaliteitsonderzoeken bestaan uit twee onderdelen: een technische meting (bij hulp bij het huishouden) of bekijken van het ondersteuningsplan (bij begeleiding en dagbesteding) én een klanttevredenheidsonderzoek. Beide uitgevoerd bij de cliënt thuis, door onze ervaren medewerkers. De onderzoeken samen geven een compleet beeld van de kwaliteit van de geleverde zorg. Zowel cliënten, zorgaanbieders als gemeenten waarderen deze werkwijze. Dit zorgt voor een kwalitatief hoogstaand en goed gedragen onderzoeksresultaat.

Simpelweg goed

Wij houden van de kracht van eenvoud. Ook in onze rapportages. Daarom zorgen wij ervoor dat teksten in onze rapportages kort en bondig geschreven zijn en maken we gebruik van duidelijke tabellen en grafieken. Simpelweg goed. Net als dat glas water: eenvoudig, maar altijd van goede kwaliteit.

Wilt u meer informatie?

Wilt u een uitgebreide beschrijving van welke werkzaamheden we uitvoeren voor de cliëntervarings-, klanttevredenheids- en kwaliteitsonderzoeken? Download dan hier onze factsheets van het cliëntervaringsonderzoek en het kwaliteitsonderzoek.

Of lees meer over onze praktijkervaringen in deze blog of op de pagina In de praktijk.

U kunt ons ook bellen (T 053 203 21 36) of mailen (info@sdo-support.nl) voor meer informatie. Voor een antwoord op uw specifieke vragen kunt u vragen naar Tessa Gilbers. We spreken graag met u!